Vòng chặn bông cotton Photo PLUS HRF-10T/HRF-20P/HRF-11

SKU:YAM-PHOTOPLUS-VONGCHAN
300,000₫

Mô tả

Vòng chặn bông cotton YA-MAN cho khách hàng đang sử dụng các dòng Photo PLUS HRF-10T/HRF-20P/HRF-11.

Phụ kiện chỉ được bán cho khách hàng của YA-MAN VN.

Quý khách hàng vui lòng cung cấp số điện thoại / seri máy đã mua để đối chiếu khi đặt hàng.

 Vòng chặn bông cotton Photo PLUS HRF-10T/HRF-20P/HRF-11
 Vòng chặn bông cotton Photo PLUS HRF-10T/HRF-20P/HRF-11
 Vòng chặn bông cotton Photo PLUS HRF-10T/HRF-20P/HRF-11