Mặt Nạ Nâng Cơ YA-MAN Medi Lift EP-14BB

SKU:YAM-MEDILIFT-EP-14BB
6,420,000₫

Mô tả

Mặt Nạ Nâng Cơ Medi Lift là mặt nạ 3D silicon y tế kết hợp xung EMS nâng cơ đầu tiên tại Nhật Bản.

 

 Mặt Nạ Nâng Cơ YA-MAN Medi Lift EP-14BB
 Mặt Nạ Nâng Cơ YA-MAN Medi Lift EP-14BB
 Mặt Nạ Nâng Cơ YA-MAN Medi Lift EP-14BB
 Mặt Nạ Nâng Cơ YA-MAN Medi Lift EP-14BB
 Mặt Nạ Nâng Cơ YA-MAN Medi Lift EP-14BB
 Mặt Nạ Nâng Cơ YA-MAN Medi Lift EP-14BB
 Mặt Nạ Nâng Cơ YA-MAN Medi Lift EP-14BB