Đai Cột Sống Loại 3

60,000₫

Mô tả

 Đai Cột Sống Loại 3